Obchodní podmínky

I. Úvod

Internetový prodej je provozován cestovní agenturou (CA) Cis s.r.o., která se zabývá autorizovaným prodejem zájezdů cestovních kanceláří CA CIS tuto činnost provádí na základě řádně uzavřených smluv s cestovními kancelářemi (CK). Naše agentura kontroluje, zda mají cestovní kanceláře, které nabízíme, sjednané platné pojištění proti úpadku. Toto pojištění je možno předložit klientovi k nahlédnutí spolu s cestovní smlouvou.
 

II. Ceny 

!!!  Ceny zájezdů jsou shodné s cenami cestovních kanceláří, které zájezd pořádají.  Klienti u nás mohou uplatnit i různé slevy - časové, věrnostní ... !!!
 

III. Objednávka

NEZÁVAZNÁ objednávka spočívá v osobní návštěvě naší kanceláře, nebo telefonickém dotazu, příp. ve vyplnění rezervačního formuláře na stránkách www.cisnovemesto.cz. Naše cestovní agentura ověří, zda jsou ve zvoleném termínu zájezdu, případně ubytovací kapacity, volná místa, vytvoří rezervaci vybraného zájezdu . Následně se spojí telefonicky se zákazníkem a domluví s ním sepsání přihlášky - cestovní smlouvy. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze a odmítnout ty objednávky, ve kterých byly použity nepřesné kontaktní údaje.
 

IV. Podepsání smlouvy a platební podmínky

Cestovní smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy a uhrazením zálohy 50% z ceny zájezdu, případně dle kontrétních podmínek jednotlivých cestovních kanceláří.
Doplatek plné ceny zájezdu musí být uhrazen nejpozději 30-50 dní před termínem odjezdu zájezdu. Při objednávce zájezdů v termínu kratším než jeden měsíc je nutno uhradit celkovou cenu již při podpisu cestovní smlouvy.
  

V. Odbavení

V termínu minimálně 7 dní před uskutečněním zájezdu, obdrží klient tzv. pokyny na cestu dle podmínek konkrétní cestovní kanceláře. Toto odbavení bude klientovi zasláno poštou, mailem, nebo připraveno k vyzvednutí v naší CA.
Každý klient má odpovědnost za platnost svého cestovního dokladu - pasu, občanského průkazu.
 

VI. Storno poplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy jsou storno poplatky nulové. Od okamžiku podepsání smlouvy se storno poplatky řídí Všeobecnými podmínkami partnerské CK, která zájezd pořádá.